herbeBOI - Urząd Miejski w Drawnie

Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej

Ochrona Środowiska

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

  1. Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości   
  2. Oryginał oświadczenia o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

  Wniosek w pliku Word

 Wniosek w pliku .pdf

Opłaty

Dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 50,00 zł (opłata nie dotyczy podmiotu, który na dzień 01.01.2012r. posiada zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości).