herbeBOI - Urząd Miejski w Drawnie

Wniosek o wydanie zaświadczenia o posiadaniu gospodarstwa rolnego i użytków rolnych

Rolnictwo

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty