herbeBOI - Urząd Miejski w Drawnie

Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego własność gospodarstwa rolnego w danym okresie

Rolnictwo

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty